Jak co roku, począwszy od 1984 r., Oddział Dolnośląski przeprowadził Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki. W 2013 roku była to jubileuszowa, 30. edycja.

Celem konkursu jest prezentacja najlepszych prac magisterskich z różnych ośrodków akademickich i stworzenie warunków do porównywania poziomu kształcenia informatyków. W konkursie mogą brać udział studenci różnych kierunków, których prace magisterskie są związane z informatyką. Regulamin zatwierdzony w 1983 r. okazał się być tak dobrze opracowany, że obowiązuje do dziś z jedną tylko małą zmianą - słowo "dyplomowe" zastąpiono słowem "magisterskie".

zdjęcie9

37 prac z 10 uczelni

W 2013 r. do konkursu zakwalifikowano 37 prac z 10 uczelni. Każda praca była recenzowana nieodpłatnie przez co najmniej 2 niezależnych recenzentów (z 19 uczelni krajowych i zagranicznych). Dzięki Pawłowi Mazurowi na stronie Oddziału Dolnośląskiego (pti.wroc.pl) dostępne są dane ze wszystkich edycji konkursu: autorów prac, promotorów, uczelni, recenzentów, plakaty i wysokości nagród.

Nagrodzeni i wyróżnieni

29 listopada 2013 r. jury w składzie: dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr. (przew.), prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Jan Magott, dr inż. Zbigniew Szpunar, ustaliło następujący werdykt:

dwie równorzędne nagrody główne

I nagroda(5 000 zł):mgr Konrad Jamrozik "Augmented Dynamic Symbolic Execution",  promotor: dr Wiktor Zychla (UWr.)

I nagroda(5 000 zł):mgr inż. Aleksander Wieczorek "Generating a Set of Association and Decision Rules with Statistically Representative Support and Anti-Support", promotor: prof. dr hab. inż. Roman Słowiński (PP)

II nagroda(4 000 zł):mgr Damian Straszak "Beating O(nm) in approximate LZW-compressed pattern matching", promotor: dr Paweł Gawrychowski (UWr.)

III nagroda(3 5000 zł):mgr Piotr Tylenda "Efektywne implementacje algorytmu k-średnich i rodzin algorytmów grupujących - zastosowania w grupowaniu dokumentów tekstowych", promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń (UGd.)

Trzy wyróżnienia(2 500 zł):

mgr Michał Gregorczyk "Decentralized Network Size Estimation in Mobile Wireless Sensor Networks", promotor: dr Konrad Iwanicki (UW),

mgr inż. Piotr Klukowski "Nuclear magnetic resonance spectroscopy interpretation for protein modeling using signal processing and machine learning techniques", promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek (PWr.)

mgr inż. Małgorzata Sadowska "Quality of business models expressed in BPMN", promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar (PWr.).

Zdjecie10

Wręczenie nagród

20 grudnia 2013 r. we Wrocławiu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom. Spotkanie poprowadził przewodniczący jury Zygmunt Mazur. Wyniki konkursu odczytał sekretarz jury Zbigniew Szpunar.Dyplomy wręczył Prezes PTI Marian Noga i Prezes ODS Zbigniew Huzar. Laureaci przedstawili tezy i wyniki swoich prac. Gorąco podziękowali jury,  promotorom i rodzicom. Co roku laureaci są zapraszani na konferencję PTI, gdzie mogą zaprezentować osiągnięte wyniki badań.

Nagrody dla laureatów ufundowało PTI. Wsparcia finansowego udzieliła firma Andrzej Huzar Huzar-Software, której serdecznie dziękujemy.

Za działalność upowszechniającą naukę Prezes PTI wręczył Medale XXX-lecia PTI Hannie Mazur (przew. Komitetu Org. Konkursu), Zbigniewowi Szpunarowi oraz Zbigniewowi Huzarowi, i serdecznie podziękował Przewodniczącemu Jury Zygmuntowi Mazurowi, który za 30-letnią działalność na rzecz konkursu został uhonorowany koszem 30 czerwonych róż (Medal XXX-lecia Z. Mazur otrzymał już wcześniej).

Dziękuję wszystkim, którzy uświetnili uroczystość swoją obecnością a laureatom i promotorom serdecznie GRATULUJĘ! Bardzo dziękuję Recenzentom prac konkursowych, członkom jury i  organizatorom XXX edycji konkursu za ich pracę.

Już dziś zapraszam do udziału w XXXI Konkursie PTI w 2014 roku.

Przewodniczący Jury Konkursu
Zygmunt Mazur

Wrocław, 12.02.2014 r.

Zdjecie11

Recenzentami prac byli pracownicy naukowi i dydaktyczni z 19 krajowych i zagranicznych wyższych uczelni: prof. dr hab. inż. Krystyna Balińska, prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski, prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz, dr Jacek Chrząszcz, dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG, dr hab. inż. Dariusz Dereniowski, prof. dr hab. Krzysztof Diks, dr inż. Kazimierz Dzierżek, dr inż. Piotr Gaj, dr hab. inż. Marcin Gorawski, dr inż. Mariusz Janiak, dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, prof. PP, dr inż. Wojciech Jaśkowski, dr Cezary Kaliszyk, dr hab. inż. Radosław Katarzyniak, dr hab. Przemysław Kiciak, prof. dr hab. inż. Jacek Kluska, dr inż. Grzegorz Kołaczek, dr inż. Dariusz Konieczny, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. PP, dr inż. Zofia Kruczkiewicz, dr Bogdan Księżopolski, prof. dr hab. inż. Marek Kubale, dr inż. Tomasz Kubik, prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński, dr inż. Jan Kwiatkowski,dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. PŚl, dr inż. Krzysztof Lichy, dr inż. Krzysztof Liderman, prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, prof. dr hab. Maciej Liśkiewicz, dr inż. Wojciech Lorkiewicz, dr inż. Maciej Malawski, dr inż. Michał Marcińczuk, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, dr inż. Paweł Mazur, dr Janina Mincer-Daszkiewicz, dr hab. inż. Wojciech Molisz, prof. PG, dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen, dr inż. Jan Nikodem, dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. PG, dr inż. Piotr Pacyna, dr inż. Mariusz Paradowski, dr hab. Maciej Paszyński, prof. AGH, dr Michał Pilipczuk, dr inż. Grzegorz Popek, dr inż. Adam Radziszewski, prof. dr hab. Wojciech Rytter, dr inż. Michał Sajkowski, dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. PG, prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, dr inż. Grażyna Suchacka, dr inż. Jakub Tomczak, dr inż. Bogdan Trawiński, dr inż. Mariusz Trzaska, dr inż. Wojciech Turek, dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. PWr., dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, prof. PP, dr hab. inż.Grzegorz Waligóra, dr inż. Bartosz Walter, dr hab. Alicja Wieczorkowska, dr inż. Artur Wilczek, dr inż. Marek Woda, dr inż. Marek Wojciechowski, dr hab. inż. Michał Woźniak, prof. PWr., dr inż. Robert Wójcik oraz prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki. Serdecznie dziękujemy.


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1