Organizatorzy FedCSIS

   Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) to coroczna międzynarodowa multikonferencja organizowana w formie serii niezależnych konferencji, warsztatów, sympozjów, których tematykę stanowi szeroko pojęta informatyka techniczna i ekonomiczna.

   W tym roku FedCSIS odbędzie się w dniach 7-10 września 2014 w murach Politechniki Warszawskiej (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Politechnika Warszawska. Współpraca merytoryczna: IEEE Region 8, IEEE Computer Society Chapter Poland, IEEE Gdansk Computer Society Chapter Poland, ACM Special Interest Group on Applied Computing, International Federation for Information Processing, European Alliance for Innovation,  IEEE Computational Intellligence Society Poland Chapter, Informatics Europe, Asociación de Técnicos de Informática, Komitet Informatyki PAN, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Zaawansowanych Technologii, Wschodni Klaster ICT, Mazowiecki Klaster ICT.

7 bloków tematycznych

Konferencja FedCSIS 2014 składa się z siedmiu bloków tematycznych (złożonych w sumie z 29 konferencji, warsztatów, sympozjów):

 1. 9th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications
 2. Computer Science & Systems
 3. Education, Curricula & Research Methods
 4. Innovative Network Systems and Applications
 5. Information Technology for Management, Business & Society
 6. 4th Joint Agent-oriented Workshops in Synergy
 7. Software Systems Development & Applications

Zaproszeni wykładowcy

Wykłady zaproszone wygłoszą:

* Marco Aiello, University of Groningen

* Jan Marco Leimeister, University 
of St Gallen, Switzerland and Kassel University, Germany

* Michael Luck, King's College London

* Irwin King, The Chinese University 
of Hong Kong

* Ivan Stojmenovic, University 
of Ottawa

Zasady FedCSIS

   Każda z konferencji wchodzących w skład FedCSIS posiada własny międzynarodowy komitet programowy. Zadaniem członków komitetów programowych jest ocena nadesłanych na konferencję referatów (każdy nadesłany artykuł jest oceniany przez co najmniej dwóch członków komitetu). W skład komitetów wchodzą uznani międzynarodowi specjaliści z danej dziedziny nauki. Z roku na rok można zaobserwować znaczny wzrost liczby nadsyłanych referatów, co umożliwia zaostrzenie kryteriów akceptacji referatów, a to przekłada się na jakość zaakceptowanych artykułów. Liczba zgłaszanych referatów świadczy również o tym, że konferencja FedCSIS jest wysoko ceniona w środowisku naukowców. Podczas poprzedniej edycji konferencji (FedCSIS 2013) ilość przyjętych do publikacji w materiałach konferencyjnych "pełnych referatów" (ang. full text) stanowiła 41,6% nadesłanych tekstów. Planowane jest kolejne zmniejszenie ilości przyjętych artykułów (czyli tak zwany "acceptance rate") do poziomu poniżej 40%. Zaakceptowane referaty, po prezentacji na konferencji (będzie to wymagane; artykuły nie zaprezentowane nie zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych) zostaną umieszczone w elektronicznym repozytorium: IEEE Digital Library.

Materiały konferencyjne

   W roku 2012 materiały konferencyjne FedcSIS były indeksowane przez Thomson Reuters. Materiały z roku 2013 również zostały zgłoszone do indeksowania przez Thomas Reuter i są rozpatrywane. Podobnie jak w minionych latach, wybrane (najlepsze) artykuły zaakceptowane na FedCSIS (w wersji zmienionej i rozszerzonej - minimum 30% nowego materiału) będą publikowane w formie numerów specjalnych czasopism. W tym czasopism z Web of  Know-ledge.

Tradycyjnie, w ramach bloku tematycznego AAIA, zostanie przyznana nagroda im. Prof. Zdzisława Pawlaka. Nagroda jest przyznawane są w dwóch kategoriach: najlepsza praca oraz najlepsza praca studencka. Laureaci nagród otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 300 euro oraz okolicznościowy dyplom. Nagrodę ufundował Oddział Mazowiecki PTI. Po raz piąty zostaną również przyznane nagrody ufundowane przez International Fuzzy Systems Association za najlepsze artykuły przygotowane przez młodych naukowców.

Termin nadsyłania referatów: 
11 kwiecień 2014.


Więcej informacji: 
http://www.fedcsis.org


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zapraszamy.

Marcin Paprzycki


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1