Uwagi i rekomendacje PTI dot. założeń ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz opinia PTI ws. komunikatu o egzekwowaniu praw własności intelektualnej.

Czytaj więcej...

Opiniowanie jest naszym
prawem i obowiązkiem

   Towarzystwo nasze, począwszy od powstania, posiada statutowe umocowanie do wyrażania opinii w sprawach związanych z informatyką. Prawo to było i jest aktywnie stosowane, choć z różną intensywnością i częstotliwością. W poprzednim numerze biuletynu znajduje się napisany przez kol. Wiesława Paluszyńskiego przyczynek do historii opiniowania PTI, ale niewątpliwie cała historia jeszcze czeka na swego autora.

Czytaj więcej...

   Polskie Towarzystwo Informatyczne przesyła swoje uwagi odnośnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012.

Czytaj więcej...
 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1