Według wydanego pod egidą Unii Europejskiej "The e-skills Manifesto" - w roku 2015 jakiekolwiek umiejętności komputerowe (e-umiejętności) będą wymagane od 90% zatrudnionych w Unii Europejskiej. Te umiejętności każdy pracownik czy kandydat na pracownika może i powinien posiadać, problemem jest natomiast efektywne (a więc szybkie i tanie) sprawdzenie, czy zostały one rzeczywiście nabyte.

Czytaj więcej...

   Znakomita większość dzisiejszych stanowisk pracy wymaga kompetencji komputerowych. Z jednej strony będą to stanowiska stricte informatyczne takie jak: administrator sieci, programista czy pracownik help-desku komputerowego. Z drugiej zaś będą to wszelkie stanowiska nieinformatyczne, na których wykorzystuje się komputer i odpowiednie oprogramowanie aplikacyjne takie jak: księgowy, sekretarka czy dyrektor. Różne stanowiska wymagają używania różnego oprogramowania, bądź też tego samego, ale na różnych poziomach zaawansowania. Potrzebne jest narzędzie, które umożliwi - przede wszystkim pracodawcom - szybkie i w miarę precyzyjne wartościowanie umiejętności komputerowych u kandydatów do pracy czy u zatrudnionych już pracowników. Walidacja umiejętności komputerowych, potrzebnych na nieinformatycznych stanowiskach pracy musi mieć - ze względu na liczbę potencjalnych kandydatów do certyfikacji - charakter powszechny, być ustandaryzowana i ekonomicznie dostępna. Taka certyfikacja musi być też niezależna od producentów sprzętu czy oprogramowania. W dobie integracji europejskiej czy światowej - winna ona także być niezależna od kraju, w którym jest prowadzona i zaświadczać o takich samych umiejętnościach kandydatów pochodzących z różnych państw, kręgów kulturowych czy o różnym poziomie wykształcenia. Takim certyfikatem jest dziś ECDL (European Computer Driving Licence - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), poza Europą znany jako ICDL (International Computer Driving Licence), wydawany i uznawany w 150 krajach na świecie, który można zdawać w 41 językach (w tym oczywiście po polsku).

Czytaj więcej...
  • HP-sponsor-255
  • LogoMNiSW x800
    Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
  • Patronat
    Logo KI SIO
  • Patron medialny
    logo3 biuletyn PTIwm2
  • Patron medialny
    logo1 Przeglad Org
    logoREQ v235x72 1
  • Patron 

    SIW logo 235
  • Patron medialny
    logo bpmstan 223
  • SMI2014-baner
  • HP-sponsor
  • baner-smi-2015 2
  • baner-IwZ-2015 1
  • baner-cmee-2015 1
  • baner-kkio-2015 1