Obchodzona w 2011 roku XXX rocznica istnienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego dała spektakularną okazję do wręczenia dowodów pamięci i wdzięczności tym, którym Towarzystwo zawdzięcza swe istnienie i dzisiejszą pozycję. Wręczane z tej okazji Medale XXX-lecia PTI stanowią materialny symbol tej wdzięczności i pamięci o dokonaniach ważnych dla PTI.

image016

   Pierwsza i największa tura naszych środowiskowych odznaczeń została wręczona podczas Gali XXX-lecia PTI, zorganizowanej w grudniu 2011 roku w Warszawie. Początkowe miejsca na liście odznaczonych zajęli oczywiści najbardziej zasłużeni członkowie-założyciele Towarzystwa. Pierwszym z nich, jak można się domyśleć, był prof. Władysław M. Turski - pierwszy prezes PTI, pełniący tę funkcję przez 2 kadencje. Medale otrzymali także wszyscy następni prezesi: Andrzej J. Blikle, Zdzisław Szyjewski, Andrzej Marciniak, Piotr Fuglewicz i Marek Hołyński, a także inni zasłużeni członkowie-założyciele oraz Członkowie Honorowi PTI. Medal otrzymał również obecny na uroczystości woje-woda mazowiecki Jacek Kozłowski - w uznaniu dobrej współpracy PTI z lokalnymi władzami.

W ciągu następnego roku Medalami XXX-lecia honorowano głównie współpracowników PTI, zarówno instytucjonalnych jak i osoby prywatne. Instytu

t Informatyki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymał Medal XXX-lecia PTI w uznaniu wkładu w powstanie polskiej informatyki oraz znaczące wsparcie dla Sekcji historycznej PTI, zwłaszcza w 

zakresie organizacji seminariów poświęconych historii polskiej informatyki. Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej oraz Politechnice Warszawskiej - również laureatom Medalu - zawdzięczamy ogromny wkład w akcję cyfryzowania materiałów dokumentujących historię polskiej branży IT, w tym szczególnie kompletu wydań miesięcznika "Informatyka". Medal otrzymała również jedna z najbardziej zasłużonych dla rozwoju informatyki placówek naukowych - Instytut Maszyn Matematycznych.

Uhonorowaliśmy również zasłużonych członków PTI, wcześniej nieobecnych lub niedostępnych z racji zamieszkiwania za granicą - m.in. Elżbietą Jezierską-Ziemkiewicz (współtwórczyni komputera K-202) i Janusza Zalewskiego (m.in. jeden z głównych redaktorów miesięcznika "Informatyka").

   Na liście nie zabrakło również osób, które przez wiele lat wyróżniały się aktywnością na różnych obszarach działalności na rzecz PTI, jednocześnie udzielając Towarzystwu osobistego wysokiego autorytetu - jak m.in. Jarosław Deminet, Wacław Iszkowski, Stanisław Jaskólski, Marek Maniecki, Włodzimierz Marciński, Wiesław Paluszyński, Tadeusz Rogowski.

W grupie instytucji Medale XXX-lecia otrzymały wszystkie oddziały i koła PTI oraz trzy firmy-członkowie wspierający.

Medal XXX-lecia PTI nie ma specjalnego regulaminu zawierającego sformalizowane kryteria przyznawania. Niemniej, lektura tej listy nie pozostawia wątpliwości, że została ona skomponowana bez jakichkolwiek uprzedzeń, według najlepszej wiedzy i dobrej woli.

Laureaci Medalu XXX-lecia PTI

Osoby

 • Jacek Bańkowski
 • Jerzy Barglik
 • Maria Berndt-Schreiber
 • Eugeniusz Bilski
 • Andrzej Blikle
 • Czesław Daniłowicz
 • Ryszard Dąbrówka
 • Jarosław Deminet
 • Piotr Fuglewicz
 • Marek Greniewski
 • Andrzej Grzywak
 • Janusz Gwiazda
 • Janusz Hauzer
 • Marek Hołyński
 • Zbigniew Huzar
 • Jacek Irlik
 • Wacław Iszkowski
 • Lech Janczewski
 • Stanisław Jaskólski
 • Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz
 • Thanasis Kamburelisow
 • Zbigniew Kierzkowski
 • Jacek Kozłowski
 • Wojciech Kulik
 • Jan Madey
 • Marek Maniecki
 • Andrzej Marciniak
 • Włodzimierz Marciński
 • Włodzimierz Mardal
 • Hanna Mazur
 • Zygmunt Mazur
 • Andrzej Musielak
 • Janisław Muszyński
 • Alicja Myszor
 • Jerzy Nowak
 • Wiesław Paluszyński
 • Jan Popiel
 • Tadeusz Rogowski
 • Maciej Stolarski
 • Zbigniew Szpunar
 • Zdzisław Szyjewski
 • Barbara Szymańska
 • Bolesław Szymański
 • Ryszard Tadeusiewicz
 • Władysław Turski
 • Stanisław Waligórski
 • Jan Węglarz
 • Włodzimierz Wypych
 • Jan Zabrodzki
 • Janusz Zalewski
 • Krystian Żymełka

Instytucje i firmy

 • Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej
 • Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
 • Instytut Maszyn Matematycznych
 • Politechnika Warszawska
 • ACK Cyfronet AGH
 • DC S.A.
 • NASK

Jednostki organizacyjne PTI

 • Oddział Dolnośląski
 • Oddział Górnośląski
 • Oddział Kujawsko-Pomorski
 • Oddział Łódzki
 • Oddział Mazowiecki
 • Oddział Małopolski
 • Oddział Pomorski
 • Oddział Podlaski
 • Oddział Wielkopolski
 • Oddział Zachodniopomorski
 • Koło w Lublinie
 • Koło w Rzeszowie
 • Koło w Sandomierzu

 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1

Newsletter