13.05.2016 r. w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego. Tym razem tematem przewodnim była rozrywka w Sieci.

 

DSCF6384-640
http://infotrendy.eu/psi2016/o-konferencji/

E-rozrywka z impetem wkroczyła bowiem w nasze życie i przedstawia szeroką ofertę różnorodnych uciech - od gier komputerowych (w wielu gatunkach!) rozpoczynając, poprzez wirtualne rozgrywki sportowe - a na internetowym kasynie kończąc. Podczas konferencji podjęto się próby odpowiedzi na nurtujące psychologów, psychiatrów, socjologów, okulistów, ortopedów i innych specjalistów pytania: czy wirtualna rozrywka wystarcza już współczesnemu człowiekowi? Czy w niepamięć pójdą rodzinne wypady do kina lub cyrku, do wesołego miasteczka, na karuzelę? Czy jeszcze ktoś bawi się na towarzyskich spotkaniach w "pomidora" lub w "głuchy telefon"? I czy e-rozrywka jest bezpieczna? Czy wszędobylskie uzależnienie jest tu równie groźne jak w "realu"? I dlaczego, a także w jaki sposób właściciele e-biznesu w tym obszarze dorabiają się fortuny, bo e-rozrywka to także ekonomia i zarządzanie.
Uczestnicy konferencji mieli też możliwość wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego i problemów wynikających z jego ewolucji.

DSCF6386-640
Konferencja, organizowana przez Katedrę Społeczeństwa Informacyjnego WNEiZ US, przy współudziale Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbywała się w ramach ogólnopolskiego programu obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, objętego patronatem władz państwowych, a ponadto stanowiła jeden z elementów większego wydarzenia regionalnego, jakim są Infotrendy - Szczecińskie Dni Informatyki.

DSCF6418-640
W Konferencji uczestniczyło ponad 30 osób, oprócz pracowników uczelni również przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin oraz Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Zgłoszono 16 referatów, z 9 różnych jednostek naukowych i badawczych.
Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Programowego - prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk, wprowadzając zgromadzonych w tematykę spotkania.

Następnie głos zabrał zastępca dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin - Marek Dymek, który omówił aktualne zadania realizowane przez Urząd w obszarze społeczeństwa informacyjnego.
Gościem szczególnym Konferencji był prof. dr hab. Lech Zacher z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, który przedstawił wizję dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego, uwzględniając uwarunkowania kulturowe, dezintegrację tradycyjnych społeczeństw i ich wartości, facylitację ekspresji i komunikacji, rozproszenie uwagi, uzależnienie, generacyjność oraz zmiany i możliwe degeneracje. Profesor dokonał też analizy modeli i jakości człowieka przyszłości w kontekście wiedzy, kultury, rozrywki i zabawy.
Temat problemów społeczeństwa informacyjnego, a jednocześnie społeczeństwa starzejącego się, uzupełniła dr Ewa Krok z Uniwersytetu Szczecińskiego wskazując na szanse i korzyści z zarządzania wiekiem w organizacjach.
Pozostali prelegenci omawiali zagadnienia ściśle związane z e-rozrywką. Poruszali aspekty ekonomiczne gier komputerowych, dokonali ich klasyfikacji pod różnym kątem, zaprezentowali przykłady gier różnych kategorii. Dyskutowali o ich wadach i zaletach. Ponadto przeanalizowali w kontekście prawa działalność hazardową w Internecie, wskazali na możliwości zastosowania algorytmów genetycznych na giełdzie i spróbowali odpowiedzieć na pytanie: czy to hazard, czy gra. Przedstawili też atuty wykorzystania gier w procesie edukacji kompetencji przedsiębiorczych.
Niezmiernie wartościowe było, kończące część główną, wystąpienie doktora Dominika Rozkruta - dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie - poświęcone wynikom badań statystycznych w obszarze e-rozrywki.
Zgodnie z wieloletnią tradycją nie zabrakło również wystąpień studentów, którzy mieli szansę na zaprezentowanie rezultatów swoich prac naukowych. Przedstawiciele koła Informatycznego BIOS, działającego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, zaprezentowali ciekawą prelekcję na temat e-sportu - jego genezy i stanu obecnego.
W ramach konferencji rozstrzygnięty został także konkurs studencki na prace (w formie prezentacji, plakatów, rozprawek, projektów) z obszaru dotyczącego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Komisja konkursowa nagrodziła Sebastiana Gidaszewskiego i Karolinę Krawczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy zaprezentowali pomysł na aplikację mobilną dla studentów.

Konferencja spełniła swoje zadanie. Udało się bowiem stworzyć forum do owocnej wymiany myśli, poglądów i doświadczeń w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności - zgodnie z tegoroczną tematyką konferencji - w zakresie e-rozrywki, jej wpływu na człowieka, kulturę i zachowania społeczne.

Autorka artykułu: dr hab. Ewa Krok


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223