Podczas XX Forum Teleinformatyki, które odbyło się w dniach 25-25 września w Warszawie, po raz kolejny przyznano prestiżową Nagrodę im. Marka Cara. Jej laureatem został wieloletni, aktywny działacz PTI dr Jarosław Deminet.


Nagroda im. Marka Cara jest przyznawana za dokonania w zakresie wdrażania nowych technologii, w tym zwłaszcza w rozwoju informatyzacji społeczeństwa. Co roku jest wręczana w trakcie Forum Teleinformatyki. Jej patronem jest zmarły tragicznie w 1997 roku Marek Car, który był jednym z pomysłodawców i pierwszym przewodniczącym Rady Programowej Forum. Nagrodę przyznaje Kapituła, w której zasiadają m.in. jej byli laureaci.

Jednym z laureatów został doktor Jarosław Deminet, który od wielu lat aktywnie działa w PTI, jest Członkiem Honorowym PTI, a także Przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI. Jest on absolwentem Wydziału Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Carnegie Mellon Wydziału Computer Science. Doktor nauk informatycznych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Autor wielu książek i opracowań z dziedziny informatyki. Od zera budował informatykę w Senacie. Członek pierwszej Rady Informatyki przy Urzędzie Rady Ministrów oraz następnej Rady Informatyki powołanej przez Premiera RP, na czele której stał Marek Car. Tworzył podwaliny pod informatykę w administracji. Po wielu latach pracy w firmach komercyjnych wrócił do pracy w administracji i stworzył niezawodnie funkcjonujący system Rządowego Centrum Legislacji, publikujący elektroniczny Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Prócz dr. Jarosława Demineta nagrodę otrzymał prof. Krzysztof Diks, wieloletni dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. Wyróżniono go m.in. za wieloletnią działalność na rzecz młodych polskich informatyków osiągających sukcesy w konkursach programistycznych na świecie, w badaniach naukowych i w biznesie.


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223