Gdańsk dołączy do elitarnego grona inteligentnych miast.

Z początkiem 2015 r. rozpoczną się prace nad przeobrażeniem Gdańska w inteligentne miasto. W Trójmieście zostanie zamontowana i wdrożona zaawansowana instalacja Smart City. Projekt to efekt współpracy samorządu, Politechniki Gdańskiej i pomorskich przedsiębiorców.


W listopadzie br. na Politechnice Gdańskiej podpisano "Memorandum o współpracy w ramach realizacji projektu ACCUS". Dokument precyzuje zasady współpracy między gdańskim samorządem a partnerami projektu ACCUS (z ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems), dzięki któremu Gdańsk już wkrótce dołączy do elitarnego grona miast inteligentnych.

Sprintem w technologiczną przyszłość
Głównym celem projektu badawczo-rozwojowego ACCUS jest opracowanie najnowocześniejszej w Europie platformy technologicznej typu Smart Cities rozwiązania integrującego teleinformatyczne podsystemy miejskie w celu inteligentnego zarządzania miastem. Instalacja i wdrożenie systemu będzie kosztować 13 milionów złotych, lecz Miasto otrzyma je za darmo. W zamian zaoferuje własną infrastrukturę, pracę wydelegowanych z własnej kadry fachowców oraz pole do działania wszystkim partnerom uczestniczącym w inicjatywie.

ACCUS wykorzysta istniejące w Gdańsku systemy i aplikacje miejskie - m.in. odpowiedzialne za monitoring, oświetlenie, czy sterowanie ruchem. Od stycznia będzie wdrażana pilotażowa wersja platformy, którą miasto uruchomi w czerwcu 2015 roku. Następnie instalacja ma zostać przekształcona w Smart City Gdansk Living Lab i wykorzystana na potrzeby przyszłych projektów badawczo-rozwojowych. Projekt zakończy się w połowie 2016 roku i wtedy cały stworzony system (o wartości ok. 60 mln zł) zostanie przekazany bezpłatnie Miastu, które będzie mogło go wykorzystywać do własnych celów, ale też rozbudowywać o nowe elementy i funkcjonalności.

Gdańsk liderem inteligentnych przestrzeni
Projekt to efekt współpracy międzynarodowego konsorcjum, w którego skład wchodzi 28 instytucji naukowych i firm z ośmiu państw UE, w tym z Polski. Region pomorski reprezentują: Politechnika Gdańska, Pomorski Klaster ICT Interizon oraz Innobaltica. Gdańsk będzie reprezentował obszar miejski [Symbol] jeden z czterech typów obszarów zurbanizowanych, które wdrożą u siebie eksperymentalny projekt. Pozostałe to: obszar regionalny (Katalonia), obszar produkcyjny (Rotterdam) oraz obszar mieszkalny (Bolonia).

Dr inż. Przemysław Jatkiewicz, Wiceprezes Oddziału Pomorskiego PTI
"Koszt ACCUSA w całości pokrywany jest przez konsorcjum. Gdańsk nie ponosi żadnych kosztów poza wkładem pracy swoich przedstawicieli. Miasto wnosi swoją infrastrukturę techniczną obejmującą zarówno nieruchomości, jak i systemy informatyczne. Przede wszystkim jednak Miasto wyraża zgodę na testowanie nowych rozwiązań. Stanowi więc rodzaj "królika doświadczalnego"."

Jednym z głównych celów projektu ACCUS jest ułatwienie życia mieszkańcom. Planowany projekt ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w mieście, szczególnie na drodze dzięki przekazywaniu ważnych informacji za pośrednictwem aplikacji mobilnych. W taki sposób mieszkańcy dowiedzą się o warunkach pogodowych, rodzaju i natężeniu ruchu ulicznego (samochodów, rowerów, pieszych) oraz bliskości pojazdów uprzywilejowanych (służb, komunikacji miejskiej). Ponadto system prześle informację o potrzebie doświetlenia konkretnych punktów miasta, a dzięki temu zwiększy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Dr inż. Przemysław Jatkiewicz, Wiceprezes Oddziału Pomorskiego PTI
"Platforma ACCUS ma znaleźć szerokie zastosowanie w życiu mieszkańców Gdańska. Będą mogli oni wykorzystywać aplikacje informujące o wydarzeniach, incydentach, rozkładach jazdy, pogodzie, utrudnieniach, hałasie czy zanieczyszczeniach. Ciekawym rozwiązaniem będzie podsystem odpowiedzialny za oświetlenie osiedli mieszkalnych. ACCUS zadba o to, aby jego intensywność adaptowała się do warunków pogodowych. Ponadto platforma doświetli miejsca ruchu pieszego oraz miejsca wypadków wraz z trasą dojazdową do nich".

Wybór stolicy Pomorza na miejsce wdrożenia tej inicjatywy nie był przypadkowy. Gdańsk i cały region pomorski uważane są za sprzyjające intubacji innowacyjnych programów. Miasto od lat prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju oraz posiada bogate zaplecze naukowo-merytoryczne realizowane przez Politechnikę Gdańską. Poza nimi projekt aktywnie wspiera Interizon - Pomorski Klaster ICT, uważany za najdynamiczniej rozwijający się klaster w Polsce.

Na wymierne korzyści płynące z realizacji programu liczą wszyscy partnerzy. Budowa Smart City Living Lab ma pobudzić rozwój gospodarczy zarówno branży ICT, jak i branż wykorzystujących jej technologie. Strony liczą, że dzięki otwartej formule systemu, zdobytemu doświadczeniu i funkcjonującej instalacji ACCUS, wszystkie firmy biorące udział w projekcie będą mogły tworzyć docelowo zarówno aplikacje jak i podsystemy, które natychmiast będą mogły być wdrażane na Pomorzu. Będzie to także niewątpliwa promocja Gdańska i Pomorza w skali całej Unii Europejskiej, ponieważ Miasto ma szansę stać się liderem w innowacyjnych technologiach ICT dedykowanych inteligentnym miastom.

Projekt ACCUS finansowany jest w ramach 7. Programu Ramowego UE poświęconego wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań do firm europejskich. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym finansowanie zapewniają po części zainteresowane firmy, a po części Program oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223