W dniu 14 maja 2014 roku zakończyła się IV edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół, Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? TAK! (TIK?-TAK!), organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz ECDL Polska (European Computer Driving Licence). W tym roku do boju stanęło blisko 20 tysięcy uczniów z prawie 800 szkół.

   Ideą tego działania jest pokazanie, że technologie towarzyszą nam wszędzie, są istotnym elementem życia, a przede wszystkim nie są trudne do opanowania. Co ważne pozwala też młodzieży ?pochwalić? się w środowisku rówieśników swoimi umiejętnościami w tym zakresie. Konkurs, który ma charakter gry, zbierania punktów, grupowej rywalizacji, ma też na celu dotarcie do każdej szkoły bez względu na to, czy w danym regionie lub województwie są organizowane potyczki informatyczne. Wielu nauczycieli i rodziców potwierdza nasze założenia pisząc, że jest to jedyny powszechnie dostępny konkurs pozwalający na weryfikację wiedzy w zakresie technologii IT. Nauczyciele mówią o święcie informatycznym szkoły, o tym, że uczniowie nie nauczą się tyle przez rok, co w czasie, kiedy odpowiadają na pytania, szukając tej właściwej odpowiedzi, gdy współpracując zdobywają punkty dla szkoły.

Patronat nad konkursem co roku obejmują Marszałkowie Województw z całej Polski oraz większość Kuratorów Oświaty, wspierając też to działanie nagrodami dla najlepszych z regionu.

O sukcesach uczniów i szkół można poczytać na stronie konkursu: www.tik-tak.eecdl.pl. Za możliwością osiągania takich rezultatów przez uczestników konkursu kryje się wysiłek organizacyjny i intelektualny wcale nie tak wielkiej grupy osób, autorów, organizatorów i realizatorów tego przedsięwzięcia. Ciekawym będzie poznanie kulisów organizacji TIK-TAKa ? ogólnopolskiego konkursu o tak dużej i aktywnej liczbie uczestników.

   Jako organizatorzy zmagaliśmy się z tym ogromnym przedsięwzięciem po raz czwarty. Zostało przygotowanych w sumie 5000 pytań, dla 3 poziomów szkół, do 3 etapów konkursu. Najwięcej emocji wzbudza w nas organizatorach pierwszy etap gry, gdzie uczniowie odpowiadają na pytania zamknięte, w dowolnym czasie i miejscu, ograniczeni jedynie limitem dostępu do systemu gry. Chcemy, aby szukano odpowiedzi na pytania i uczono się od siebie. Ideą konkursu jest też zdobywanie wiedzy informatycznej, a nie jedynie odnalezienie klucza odpowiedzi. Nie obyło się bez awarii, image006łamania regulaminu i konieczności zawieszania nieuczciwych graczy. Pojawiało się sporo emocji, wątpliwości i pytań: czy faktycznie propagujemy technologie, czy (a jeśli tak, to w jakim zakresie) akceptujemy nie do końca uczciwe zachowania uczestników, a nawet ich opiekunów? A może próby złamania systemu gry to w jakimś sensie także sukces ?informatyczny??

   Koordynatorzy Regionalni ECDL: Ala Myszor, Hania Pikus, Beata Ostrowska, Ela Bowdur, Ewa Sumowska, Wojtek Kulik, Mirek Zajdel, Antoni Cichocki, Zygmunt Mazur, co roku propagują konkurs w swoich regionach. Przesyłają informacje do najdalszych zakątków swoich województw, wspierają nauczycieli podczas rozgrywek na każdym etapie. Ogromną zasługą Koordynatorów Regionalnych z całej Polski jest również organizacja komisji realizujących drugi etap konkursu. W każdej komisji tego etapu, a w tym roku było ich 47, pracuje od 2 do 4 osób z uprawnieniami egzaminatorów ECDL. Ustalanie liczby i składów komisji odbywa się już po zakończeniu pierwszego etapu gry, kiedy organizatorzy wiedzą gdzie i ilu uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu. Logistycznie jest to trudne zadanie i wymaga znajomości ?terenu?. Chcemy, aby miejsce i odległość od szkoły macierzystej nie spowodowała rezygnacji z dalszego uczestnictwa np. z powodów organizacyjnych, czy braku środków na dojazd. Z tego powodu wielokrotnie Koordynatorzy zabiegali o organizowanie większej liczby Komisji, czasem nawet dla 2-3 image007uczniów.

Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu, rozwiązują zadania praktyczne, a efekty swoich działań wysyłają do oceny poprzez internetowy system gry. Prace około 350 uczniów w krótkim czasie (2-3 dni) ocenia z reguły ok. 7-10 osób. Jest to bardzo trudna i odpowiedzialna praca, która ma na celu wyłonienie najlepszych 30 uczniów (osób zajmujących pierwsze dziesięć miejsc na każdym poziomie szkolnym: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym). Zwycięzcy drugiego etapu walczyć będą o miejsce w finale, czyli tytuł Laureata oraz szansę na zwycięstwo. Oczywiście nie bez znaczenia dla uczestników pozostaje fakt możliwości otrzymania wielu cennych nagród.

   Wartościowe nagrody są fundowane przez naszych sponsorów, a znaczącą rolę w ich pozyskiwaniu odgrywają organizatorzy. Wielu sponsorów wspiera nas od pierwszej edycji konkursu (Microsoft, Motorola, Verx, PWN), a część wspiera nas od niedawna (np. Librus, MegaMatma, Granna). Ostatnio coraz liczniejszą grupą sponsorów się Partnerzy PTI - Centra Egzaminacyjne ECDL (BROst, KCE, KISS, ITC, PKSzE). Dla wielu finalistów nagrodą jest też sama wycieczka do Warszawy, wzbogacona corocznie zwiedzaniem interesujących miejsc stolicy (koszty przyjazdu do Warszawy laureatów konkursu i ich opiekunów pokrywają organizatorzy). Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania.image008

   W tym roku o podium w finale walczyło 34 uczniów, w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wielki Finał to już bardzo duże emocje, ponieważ uczestnicy konkursu na pytania odpowiadają publicznie, przy pełnej sali widzów. Oprócz poprawnej odpowiedzi liczy się także czas jej udzielania. Finałowa atmosfera rozgrywek "na żywo" udzielała się także publiczności. Uczniowie, w zależności od kategorii wiekowej, odpowiadali na 25 do 35 pytań. Dzięki uprzejmości partnera konkursu, firmy VERX, organizatorzy skorzystali z systemu Activote, który umożliwił wyświetlanie pytań konkursowych na ekranie i elektroniczne przetwarzania odpowiedzi. Zastosowanie tego rozwiązania sprawiło, że zwycięzcy wyłaniani byli w ciągu kilku minut po odczytaniu wyników z systemu.

Coroczna organizacja TIK-TAKa pochłania sporo energii, ale to także wiele wzruszeń i bardzo pozytywnych emocji. Otrzymujemy miłe listy, podziękowania i zapewnienia, że to, co robimy, jest w środowisku szkolnym bardzo pożądane, a nasze działania pozwalają pokazać, że informatyka w szkołach nie jest przedmiotem drugoplanowym.

   Dziękuję szczególnie serdecznie Grzegorzowi Szyjewskiemu i Katarzynie Sroce za stworzenie ze mną TIK-TAKowego szaleństwa. Dziękuję Tomkowi Klasie za tegoroczne wsparcie techniczne konkursu, Halinie Król za opiekę nad pytaniami oraz pracownikom Biura ECDL PTI. Bez ich zaangażowania i logistycznego wsparcia byłoby bardzo trudno. Niewątpliwie ich zasługą jest również tegoroczny sprawny finał, z wręczeniem nagród i dyplomów. 

Konkurs to dla nas także moment serdecznych wspomnień naszego Kolegi śp. Janusza Trawki. Janusz tworzył z nami I edycję konkursu. Los sprawił, że podzielił się z nami swoim pomysłem, dzięki czemu mogliśmy go zrealizować... niestety już bez jego pomocy. Mamy nadzieję, że właśnie o takiej grze promującej technologie ICT myślał Janusz i byłby dumny z tego, jak udało się ją zrealizować.

Zapraszamy do lektury wywiadu przeprowadzonego z jednym z Laureatów - Grzegorzem Wisiewiczem, gimnazjalistą z Nowej Soli: http://www.tygodnikkrag.pl/cms/index.php/artykuy/nowa-sol/31-edukacja/10543-

Beata Chodacka


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223