Piąta międzynarodowa konferencja iNOTICE odbędzie się 25 czerwca 2014 roku. W tym roku konferencja odbywa się pod hasłem "Emerging Applications and Educational Approaches for Social Impact" ("Najnowsze zastosowania oraz nowe metody edukacyjne ICT dla celów istotnych społecznie"). Językiem konferencji jest jęz. angielski.

   Konferencja iNOTICE jest forum, na którym prezentowany jest stan rozwoju technologii i narzędzi informatycznych w szerokim kontekście możliwości ich wykorzystania w życiu codziennym, edukacji i innych dziedzinach wiedzy. Jednym z owoców spotkań w ubiegłych latach są monografie zawierające przekrój tematów związanych z aplikacjami kontekstowymi i zorientowanymi na użytkownika, a także poruszające m.in. problematykę modelowania, image003algorytmamów przetwarzania danych, czy też gier komputerowych.

Konferencja odbywa się tradycyjnie w Słoku k/Bełchatowa i jest współorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz ACM Łódź Chapter. Dla członków PTI obowiązuje zniżka specjalna. Szczegóły na stronie http://inotice.eu

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów
Andrzej Romanowski OŁ PTI