Na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Sejmowych odpowiedzialnych m.in. za rozwój społeczeństwa informacyjnego w kraju reprezentanci PTI zabrali głos w sprawie zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu osób dorosłych.


6 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii. Warto wspomnieć, że do zakresu działań obu organów państwowych należą m.in. sprawy informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, co stanowiło temat spotkania, a także jest bardzo bliskie misji Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Stanowisko PTI ws. zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu osób dorosłych
Podczas spotkania ważki temat podjął kol. Przemysław Jatkiewicz, od wielu lat aktywny członek PTI, a także wiceprezes Oddziału Pomorskiego PTI. W swoim wystąpieniu odniósł się on do projektu systemowego MAiC, dotyczącego działań na rzecz osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym:
- Prezentowane na posiedzeniu dane o działalności Latarników Polski Cyfrowej wyglądały obiecująco. Jednakże po kilku prostych operacjach matematycznych można stwierdzić, że w przeciętnym spotkaniu, które trwało dwie godziny, brało udział aż ośmiu uczestników. Ze względu na to, że spotkania realizowane były z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu, m.in. w bibliotekach i remizach Ochotniczej Straży Pożarnej, liczba ta wydaje się zbyt duża. Punkty te nie dysponują zwykle odpowiednią liczbą wolnego i sprawnego sprzętu - przekonywał prelegent.
Ponadto jego zdaniem dwugodzinne spotkania są zbyt krótkie, aby mogły skutecznie wprowadzić w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści dostępnych w Internecie osoby starsze, na codzień niemające kontaktu z komputerem.

Zdaniem kol. Przemysława Jatkiewicza dane dotyczące efektywności Latarników, którymi dysponuje MAiC, niekoniecznie są zgodne ze stanem faktycznym:
- Działalność Latarników, choć niewątpliwie potrzebna i celowa, jest trudna do zweryfikowania ze względu na to, że realizowana jest na zasadzie wolontariatu - zauważył.

Kol. Przemysław Jatkiewicz podkreślił także, iż docenia zaangażowanie i pracę Latarników Polski Cyfrowej, jednak MAiC powinno wprowadzić własne elementy projektu, a pracę wolontariuszy traktować jako uzupełnienie. Tego samego zdania jest prezes PTI prof. Marian Noga, który zauważył, że znane mu inne systemy, zwane "50+", realizują program Latarników w trakcie dużo dłuższych, osiemdziesięciogodzinnych szkoleń.

E-Citizen pomocny w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób 50+
- Osoby powyżej 50. roku życia, czyli główny target działania Latarników, są szczególnie narażone na wykluczenie cyfrowe. Jak pokazują badania, znaczny odsetek osób starszych nie potrafi korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych czy innych urządzeń teleinformatycznych - wyjaśnia kol. Beata Ostrowska, wiceprezes PTI oraz Koordynator Regionalny ECDL w regionie łódzkim. - Zasiadając w Komisji Konkursowej przyznającej granty na realizację Lokalnych Planów Działania, miałam okazję z bliska przyjrzeć się pracy Latarników. Doceniam ogrom wysiłku, jaki bezinteresownie wkładają w oswojenie ludzi starszych z nowymi technologiami. Jednak uważam, iż w ciągu kilkugodzinnych spotkań nie są w stanie efektywnie wprowadzić ich w świat cyfrowy. Aby te osoby mogły nabyć umiejętności przydatne w epoce dynamicznego rozwoju nowych technologii, powinny uczestniczyć w dłuższych, nawet kilkudziesięciogodzinnych szkoleniach - dodaje.

PTI jako stowarzyszenie, którego misją jest m.in. popularyzowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej informatyki, ma do zaoferowania wiele rozwiązań, które mogłyby być komplementarne do działań podejmowanych przez Latarników na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu pokolenia 50+. Warto tutaj wspomnieć, że PTI jako jedyna jednostka w Polsce posiada prawo do wydawania certyfikatów ECDL, które poświadczają posiadanie podstawowych umiejętności komputerowych.
- Dobrym rozwiązaniem byłyby kursy na poziomie jednego z certyfikatów ECDL - e-Citizena. Program e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie, jak może być użyty do wielu zastosowań - tłumaczy wiceprezes PTI. - Syllabus ECDL e-Citizen, który stanowi podstawę testów dla ubiegających się o jego uzyskanie, doskonale sprawdziłby się także jako podstawa programu kursu dla osób 50+.

Program e-Citizen obejmuje dwa obszary tematyczne: Umiejętności podstawowe oraz Wyszukiwanie informacji. W ramach pierwszego uczestnicy poznają sprzęt i oprogramowanie, dzięki czemu będą zdolni do przetwarzania plików i folderów, a także pracy z ikonami. Ponadto nauczą się tworzyć proste dokumenty, przeglądać strony internetowe i posługiwać się pocztą elektroniczną. Z kolei drugi blok tematyczny uświadamia kandydata o naturze i rozległości informacji osiągalnych przez Internet w obszarach wiadomości rządowych, konsumenta, podróżowania, oświaty i szkoleń, zatrudnienia, zdrowia, grup zainteresowań i biznesu.

- Od ponad 5 lat prowadzę zajęcia na zasadzie wolontariatu, w tym także jako Latarnik Polski Cyfrowej. Pomagam moim podopiecznym w stawianiu pierwszych kroków w cyfrowym świecie, takich jak np. wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie (np. sprawdzenie repertuaru kin), korzystanie z poczty elektronicznej czy e-bankowości. Udało mi się, oczywiście przy wsparciu innych Latarników. dotrzeć do ok. 1000 osób w powiecie ełckim - opisuje kol. Tomasz Wszeborowski, członek PTI i Latarnik Polski Cyfrowej. - W Polsce Północno-Wschodniej ten problem urósł do nieakceptowalnego rozmiaru. Moim zdaniem powinno podjąć się skuteczniejsze środki w celu oswojenia tej szczególnej grupy osób z nowymi technologiami. Wierzę, że kompetencje i wiedza PTI pozwolą efektywniej zaradzić temu problemowi.


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223