Konferencja "Informatyka dla wszystkich"

 

   Obecnie docenia się znaczenie informatyki, staje się ona powszechnym językiem niemal każdej dziedziny i wyposaża ją w nowe narzędzia i możliwości rozwoju. Podstawowe zadanie szkoły: alfabetyzacja w zakresie 3R (reading - czytanie, 'riting - pisanie i 'rithmetic - rachowanie) wymaga dzisiaj poszerzenia o alfabetyzację komputerową, zwaną myśleniem komputacyjnym, obejmującą podstawy informatyki, umiejętność myślenia algorytmicznego i programowania.

 

Jest wiele argumentów za włączeniem programowania do kanonu kształcenia niemal na każdym etapie edukacji formalnej i nieformalnej. Kształci ono takie umiejętności, jak:

 • precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów tak, aby mogła zrozumieć je maszyna,
 • dobra organizacja pracy przy rozwiązywaniu problemów,
 • budowanie kompetencji potrzebnych do współpracy, niezbędnych dzisiaj w niemal każdym zawodzie
 • optymalne gospodarowanie zasobami występujacymi w realizowanych działaniach,

   W warunkach szybko zmieniającej się technologii, te umiejętności są ponadczasowe, trwalsze niż jakikolwiek język, czy środowisko programowania.

   Celem współorganizowanej przez Oddział Kujawsko-Pomorski Konferencji "Informatyka dla Wszystkich" jest prezentacja doświadczeń i propozycji działań, które przyczynią się do upowszechnienia w szkołach umiejętności myślenia komputacyjnego.  Organizatorzy spodziewają się, że efektem konferencji będą propozycje zmian w podstawach programowych, programach nauczania i systemach kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli. Zmiany te powinny przyczynić się do upowszechnienia kształtowania wspomnianych umiejętności wśród wszystkich uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych. W dalszej perspektywie spodziewamy się rozwoju kompetencji całego społeczeństwa w tym zakresie, jako umiejętności dla przyszłości.  Zapraszamy do rejestrowania się na konferencję na stronie:

infromatykadlawszystkich.pl

 

Konferencja "Informatyka w Edukacji"

 

   Jak co roku Oddział Kujawsko-Pomorski zaprasza do nadsyłania propozycji wystąpień i warsztatów na XI Konferencję "Informatyka w Edukacji", IwE2014. Tegoroczna konferencja ma hasło przewodnie Informatyka dla wszystkich od najmłodszych lati będzie kontynuacją dyskusji na tematy poruszane podczas konferencji "Informatyka dla Wszystkich".

Zapraszamy:

 • nauczycieli informatyki oraz nauczycieli innych przedmiotów,
 • nauczycieli akademickich i wykładowców,
 • dyrektorów szkół i metodyków wszystkich przedmiotów,
 • instytucje i firmy związane z edukacją.

Termin zgłaszania propozycji wystąpień i warsztatów mija 20 maja 2014 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się stronie edu.rsei.umk.pl/iwe2014

dr Anna Beata Kwiatkowska,

Prezes OKP

 

 

 

 


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223