Nowy cykl wydawniczy Polskiego Towarzystwa Informatycznego
W połowie grudnia ukaże się pierwsza książka z cyklu wydawniczego Polskiego Towarzystwa Informatycznego "Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI".


Celem cyklu jest przedstawienie treści mogących zainteresować zarówno osoby zajmujące się zawodowo informatyką, jak i tych, którzy w swojej pracy stykają się z zagadnieniami i problemami z nią związanymi.
- Jednym z elementów wzmacniania postrzegania marki Izby Rzeczoznawców PTI jest przekazywanie szerszemu gronu odbiorców informacji o tym, czym się ona zajmuje. Wielokrotnie dyskutowaliśmy o tym zarówno w kręgu rzeczoznawców, jak i na posiedzeniach ZG. Z chwilą uruchomienia Biuletynu PTI pierwszym pomysłem było publikowanie w kolejnych numerach krótkich case study opisujących ciekawe, a jednocześnie typowe, realizowane przez naszych rzeczoznawców prace - wyjaśnia Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI Tomasz Szatkowski.
- Przygotowując materiały na realizowane przez Izbę Rzeczoznawców szkolenie dla arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej uznaliśmy z kol. rzeczoznawcą Maciejem Szmitem, że warto byłoby, aby drugie wydanie Jego monografii (poprawione i uzupełnione) "Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego" wydane na prawach Creative Commons przekazać uczestnikom szkolenia. Od tego pomysłu już była krótka droga do tego, aby zdecydować, żeby reedycję wydać było pod egidą PTI i z naszym ISBN - uzupełnia Dyrektor Izby Rzeczoznawców.

Monografia autorstwa dr Macieja Szmita, będąca pierwszym tomem z cyklu Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI, poświęcona jest zagadnieniom związanym z opiniodawczą rolą informatyki realizowanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Specjalistyczna wiedza i umiejętność współpracy biegłego z sądem jest wielokrotnie nieodłącznym elementem prawidłowo przeprowadzonego przewodu sądowego. Pozycja ta ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia związane z metodyką pracy biegłego informatyka oraz specyfiką opiniowania spraw w obszarze informatyki sądowej.

Książka - w wersji papierowej wersji- zostanie wysłana do wybranej grupy bibliotek, do wszystkich prokuratur okręgowych, sądów okręgowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich.

Jak zapowiada Dyrektor Izby Rzeczoznawców, w ramach cyklu będą publikowane zarówno opisy różnych przypadków (oczywiście "zanomnizowanych"), które opiniowali rzeczoznawcy PTI, jak i artykuły, których tematyka będzie dotyczyć szeroko rozumianego zastosowania informatyki w instytucjach administracji centralnej i samorządowej czy w firmach komercyjnych - począwszy od definiowania potrzeb, poprzez proces wyboru rozwiązania, a na wdrożeniu i utrzymaniu kończąc.


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1

Newsletter