Szczecinek...

Majowy zlot PTI miał się odbyć w trakcie długiego weekendu (30.04-04.05). Oprócz rozmów na tematy PTI, w programie była także Majowa Szkółka PTI, a więc dzień wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą z lokalną społecznością. Pomimo trudności i ryzykownego terminu, udało się zebrać kilka osób chętnych do podzielenia się swoimi osiągnięciami. Niestety, w większości były to osoby spoza PTI. Planowany był szereg atrakcji, w tym panel dyskusyjny podczas rejsu statkiem po jeziorze oraz przyłączenie się do wieczornego koncertu z okazji rocznicy wejścia Polski do UE. Niestety, swój udział w zlocie zadeklarowało tylko kilku członków PTI, więc zlot został odwołany.

...Warszawa

Szybko okazało się, że jest grupa osób chętnych na spotkanie w połowie maja (16-18.05) w Warszawie. Z pomocą biura Zarządu Głównego zabrałem się za organizację zlotu w weekend po finale ŚDSI. Po licznych perturbacjach i szeregu zmian miejsca noclegów, na tydzień przed zlotem w końcu udało się dopiąć większość spraw natury organizacyjnej, a na liście miałem 12 zgłoszeń od członków PTI. Ze względu na mniejszą liczbę chętnych niż się mogłem spodziewać zlot został skrócony o jeden dzień (niedzielę), więc ostatecznie spotkaliśmy się w dniach 16-17.05.2014. Na miejscu okazało się, że rzeczywista lista uczestników różni się nieco od listy zgłoszeń i wcale nie oznaczało to niespodziewanego napływu dziesiątek członków PTI, żądnych rozmów na tematy PTI. Ostatecznie, rozmowy toczyły się w około dziesięcioosobowym gronie, więc było to raczej spotkanie i debata członkowska niż zlot. Z perspektywy klimatu, w jakim toczyły się rozmowy, a także ich rezultatu, nie miało to jednak najmniejszego znaczenia.

Granice informatyki

Na dłuższy czas zatrzymaliśmy się przy definicji samej informatyki - kto informatykiem jest, a kto nie? W którym miejscu przebiega granica między informatykiem, artystą, lekarzem, inżynierem, nauczycielem, wykorzystującymi technologie informacyjne w swojej pracy? Czy aby być informatykiem wystarczy być programistą? Dyskusja była ożywiona, padały kolejne argumenty i kontrargumenty. Mimo to, czego akurat należało oczekiwać, nie udało się ostatecznie rozstrzygnąć tej kwestii. Ważne, że w toku dyskusji udało się nieco zbliżyć stanowiska. Rozmowa ta była w pewnym sensie kontynuowana także podczas omawiania miejsca informatyki w edukacji, która toczyła się w znacznej mierze wokół ECDL i jego znaczenia dla PTI. Pomimo początkowych dość fundamentalnych różnic, ponownie udało się dojść do konkluzji, że rola ECDL w krzewieniu technologii cyfrowych jest bardzo istotna.

Zjazd się zbliża...

Zwieńczeniem pierwszego dnia zlotu była dyskusja na tematy związane ze zjazdem. Jednym z tematów była lista zmian statutu, które mają być poddane pod głosowanie w trakcie Zjazdu. Ponieważ żaden z uczestników Zlotu nie dokonał pełnej analizy wszystkich zmian, przyjęto, że liczba proponowanych zmian wynika z konieczności dostosowania treści statutu do zmian w prawie i zniwelowania sprzeczności i nieścisłości statutu, których nie dostrzeżono podczas opracowywania jego obecnej wersji. Mimo to, przewidziany w harmonogramie Zjazdu czas (ok. 30 min.) na dyskusję proponowanych zmian został uznany za niewystarczający nawet na ich przedstawienie, a co dopiero na jakąkolwiek dyskusję. Poświęciliśmy też nieco czasu na analizę i charakterystykę potencjalnych kandydatów na członków władz.

  Strona PTI, a liczba członków

     Drugiego dnia zlotu przystąpiliśmy do identyfikacji przyczyn malejącego zainteresowania PTI wśród informatyków. Już na samym początku Ela Bowdur powiedziała wprost: członek za sam fakt bycia członkiem musi czuć, że dostaje "to coś", że w porównaniu z osobami niebędącymi członkami PTI jest choć trochę wyjątkowy. Błyskawicznie okazało się, że "to coś" w PTI jest w bardzo dużych ilościach, ale rozproszone po wielu sekcjach i oddziałach: wiedza, know-how, historia, własne publikacje w wersji elektronicznej... Uznaliśmy, że jedną z głównych wartości bycia członkiem PTI jest właśnie dostęp do zbioru sukcesów i błędów popełnionych przez członków PTI na przestrzeni ostatnich 30 lat. Niestety, w chwili obecnej informacje te są rozproszone po wielu ośrodkach, nie są zgromadzone na stronie PTI w ramach jakiejkolwiek sekcji przeznaczonej tylko i wyłącznie dla członków. Skoro sami nie widzimy całokształtu osiągnięć PTI, to jak możemy skutecznie zachęcać innych do bycia w PTI?

Ze sporym ożywieniem przyjęliśmy propozycję Eli Bowdur, by rozwinąć funkcjonalność strony PTI o sekcję tylko dla członków PTI, dostępną po zalogowaniu się. Uznaliśmy, że początkowo sekcja ta stanowiła by jedynie centralne repozytorium dokumentów przeznaczonych tylko dla członków. W kolejnych krokach można będzie dodawać kolejne funkcjonalności, w zależności od potrzeb i oczekiwań członków. Ponieważ według naszej wiedzy nie ma możliwości by wprowadzić taką funkcjonalność na aktualnej stronie PTI, wiąże się to z koniecznością zaprojektowania i wykonania zupełnie nowej witryny PTI. Pewnym wyzwaniem będzie logowanie za pomocą loginu i hasła z Kokpitu i zapewnienie integracji z bazą członków w nim zawartą, ale nie jest to kwestia nie do rozwiązania. Kolejnym wyzwaniem będzie niewątpliwie zinwentaryzowanie i zgromadzenie naszych dóbr w nowym repozytorium.

Seminaria

Kolejnym pomysłem na ożywienie aktywności członków jest uruchomienie całego cyklu seminariów tematycznych. Hasłem przewodnim dla całego cyklu jest: Jeśli uważasz, że wiesz, przyjdź i włącz się do dyskusji. Jeśli nie - przyjdź i posłuchaj.... Na początek powstała lista sześciu tematów seminariów, które powinny zgromadzić sporą liczbę chętnych:

 • prawa autorskie w IT,
 • ochrona danych osobowych,
 • zamówienia publiczne - jak dobrze opisać przedmiot zamówienia, jak wybierać najlepszą ofertę,
 • zarządzanie projektami IT,
 • jakość oprogramowania,
 • bezpieczeństwo informacji (ten temat jest już realizowany przez Sekcję Bezpieczeństwa Informacji),
 • zarządzanie IT (ten temat został zgłoszony tuż przed Zlotem przez Adama Mizerskiego).

Celem tych spotkań ma być pogłębianie wiedzy uczestników oraz wymiana doświadczeń. Pierwsze ze spotkań powinny odbyć się już we wrześniu, w powiązaniu ze zlotem. Kolejne, w zależności od tematu, będą odbywały się jako jedna z atrakcji zlotu albo jako niezależne wydarzenie. W tym drugim przypadku, podstawowym miejscem spotkań może być biuro ZG w Warszawie, a w razie większej liczby chętnych trzeba będzie zdecydować o uruchomieniu kolejnych grup albo zmianie miejsca seminarium na większą salę. Pierwsze seminaria powinny odbyć się we wrześniu, choć wśród uczestników zlotu były osoby chętne na zorganizowanie seminarium już w czerwcu.

Legitymacje członkowskie

Kolejnym ważnym blokiem dyskusji były tematy członkowskie. Po raz kolejny padło pytanie: czy legitymacje mają sens? Niemal jednogłośnie uczestnicy zlotu uznali, że legitymacje i znaczki stanowią ważny element identyfikacji członka z towarzystwem. Jako niezbędną cechę takiej legitymacji uczestnicy zlotu uznali możliwość powieszenia jej na smyczy na szyi, w postaci identyfikatora, oczywiście ze zdjęciem. Uczestnicy byli zdania, że legitymacja nie powinna zawierać elementów przedłużania terminu ważności, jak pieczątki czy naklejki. Funkcjonalność taką można zapewnić w inny sposób, np. za pomocą odpowiedniej usługi na stronie PTI, operującej na bazie członków. Na potrzeby takiej usługi, a także np. głosowań elektronicznych, w celu automatyzacji procesu weryfikacji członkostwa, można wykorzystać nadruk w postaci kodu kreskowego lub kodu QR. Jako dodatkową funkcjonalność, ułatwiającą codzienne czynności członkom PTI (np. logowanie się) można rozważyć dodanie do karty modułu zbliżeniowego Mifare albo stykowego modułu kryptograficznego. W takim przypadku legitymacja mogłaby także posłużyć jako bank haseł (jednokrotne logowanie), czy nośnik zaawansowanego podpisu elektronicznego.

Składki członkowskie

W ramach tematów członkowskich zastanawialiśmy się także nad możliwymi przyczynami niskiej ściągalności składek. Uczestnicy zlotu uznali, że pomocne w tym temacie mogą być automatyczne przypomnienia na stronie PTI (po zalogowaniu) lub rozsyłane mailem. Za ważne ułatwienie uznano także możliwość uiszczania składek drogą elektroniczną - czy za pomocą systemu Kokpit (jeszcze nie jest gotowe), czy za pomocą systemu Wpłatomat, uruchomionego w Oddziale Zachodniopomorskim. Wśród przyczyn niskiej dyscypliny płacenia składek uczestnicy zlotu wskazali m.in. brak dodatkowych skutków nieopłacenia składki. Po raz kolejny okazało się, jak potrzebna jest "strefa dla członków" na stronie PTI, zawierająca wartościowe treści niedostępne dla osób spoza PTI. W tym przypadku, jeśli dostęp do niej będzie uwarunkowany brakiem zaległości we wpłatach składek, może nie tylko pomóc pozyskać nowych członków, ale przede wszystkim utrzymać aktualnych. W toku dyskusji narodziła się propozycja zmiany statutu wprowadzającej zawieszenie członkostwa zwyczajnego w wyniku nieopłacenia składek zamiast dotychczasowego wykreślenia z listy członków. Opłacając zaległe składki mógł łatwo powrócić w szeregi PTI (obecnie konieczne jest ponowne złożenie wniosku o przyjęcie do PTI). Jednocześnie, zawieszenie w prawach członka skutkowałoby utratą dostępu do treści tylko dla członków (z zachowaniem dostępu do treści ogólnodostępnych i przeznaczonych dla sympatyków, jeśli taki podział zostanie wprowadzony), co może podziałać mobilizująco na szybkie wpłacenie zaległych składek.

Podsumowanie - do dzieła!

W ramach podsumowania, uczestnicy zlotu ustalili, że spotkania w podobnej formule powinny odbywać się częściej. Termin kolejnego, ze względu na zbliżający się Zjazd i wakacje, został wstępnie ustalony na wrzesień. Zaproponowałem też, jako organizator, by w czasie wakacji spotkać się w Szczecinku w formule integracyjno-wypoczynkowej. Termin do ustalenia.                

 Tomasz Klasa


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1

Newsletter