Wielka Gala ŚDSI

   Kulminacyjny moment obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2014, która odbyła się w czwartek 15 maja 2014 r. w Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie, zgromadziła ok. 150 osób reprezentujących związane z informatyką środowiska administracji państwowej, biznesu, nauki i edukacji. Rolę gospodarza imprezy pełnił przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego, wiceprezes PTI Marek Hołyński.

   W imieniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego gości powitał prezes PTI Marian Noga, krótko podsumowując merytoryczne treści programu tegorocznego ŚDSI. Następnie goście wysłuchali orędzia Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union dr Hamadouna I. Touré.

Laureaci Info Star 2013

   Ważnym akcentem Gali było wręczenie nagród INFOSTAR 2013 - prestiżowej, przyznawanej od 1992 roku nagrody dla wybitnych postaci środowiska teleinformatycznego przez kapitułę złożoną z dotychczasowych laureatów oraz przedstawicieli Centrum Promocji Informatyki i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Laureatami Nagrody Info Star 2013 zostali:

 • w kategorii Osiągnięcia Biznesowe: Tomasz Kułakowski (współtwórca firmy CodiLime),
 • w kategorii Rozwiązania Informatyczne: Tomasz Gomoła (autor filmu "Warszawa 1935"),
 • w kategorii Propagowanie Informatyki: prof. Wojciech Cellary.
 • dyrektor Instytutu Łączności Wojciech Hałka - za promowanie europejskich standardów telekomunikacyjnych,
 • firma Microsoft - za aktywne działania na rzecz edukacji informatycznej.
 • Antoni Cichocki Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne,
 • Śląskie Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne KISS,
 • ATForum,
 • Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy BIŚ Computers.

Szczegółowe informacje nt. nagrody Info Star są dostępne na stronie www.info-star.pl.

Właścicielami pamiątkowych statuetek InfoStat, przyznawanych corocznie przez Komitet Organizacyjno-Programowy obchodów ŚDSI w Polsce, zostali:

Najlepsze Centra Egzaminacyjne ECDL

   Najlepszym w ubiegłym roku centrom egzaminacyjnym ECDL nagrody za znaczne osiągnięcia w propagowaniu wiedzy i umiejętności informatycznych wręczone zostały wyróżnienia, które otrzymali:

Wyróżnienia dla koordynatorów ECDL

Wyróżnieni zostali również najlepsi koordynatorzy ECDL: Antoni Cichocki, Hanna Pikus, Alicja Myszor, Elżbieta Bowdur, Beata Chodacka, Wojciech Kulik, Beata Ostrowska, Ewa Sumowska, Mirosław Zajdel, Paweł Strawiński, Zygmunt Mazur i Bohdan Lisowski.

W końcowej części Gali zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez firmy Intel, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Airbus Defense & Space oraz PTI.

Część artystyczną Gali wypełnił znakomity zespół muzyczny Nocny Koncert, wykonujący jazzowe interpretacje znanych przebojów.

Spotkanie VIP

   Wielką Galę Dnia Społeczeństwa Informacyjnego poprzedziło spotkanie czołowych przedstawicieli przemysłu teleinformatycznego z reprezentantami władz zaangażowanych w problemy informatyzacji. W spotkaniu wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Roman Dmowski, przewodnicząca Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji Julia Pitera, Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, wiceszef ABW płk Kazimierz Mordaszewski i Lider Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Marciński. Otwierając spotkanie prezes PTI Marian Noga krótko nakreślił główną tematykę tegorocznych obchodów ŚDSI, poruszając m.in. temat zasad informatyzacji służb publicznych, uważany przez część środowiska IT za kontrowersyjny. Temat ten wzbudził żywą dyskusję zgromadzonych, w której wzięli udział m.in. Wiesław Paluszyński (który stwierdził, że informatyzacyjna polityka państwa utrudnia budowę silnych krajowych firm informatycznych zdolnych do konkurowania na forum europejskim), Andrzej Wilk (SEP), Wojciech Hałka (Instytut Łączności), Jerzy S. Nowak (PTI).

Andrzej Horodeński


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1

Newsletter