Nadchodzący XI Zjazd Delegatów PTI jest już piątym w obecnym stuleciu. Oczywiście jest to przede wszystkim wydarzenie organizacyjne, przeprowadzane statutowo co trzy lata. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem podsumuje ostatnią kadencję, rozpatrzy sprawę absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, wybierze nowe władze i wskaże kierunki działania na następne trzy lata. To wszystko stanowi " można powiedzieć " zwyczajną, rutynową stronę zjazdu. Będzie to zjazd, na którym pojawią się sprawy trudne. Takie, które do tej pory w historii towarzystwa nie miały miejsca. Pod rozwagę delegatów trafi kwestia, choć przewidziana w statucie, to jednak niespotykana - odebranie tytułu członka honorowego. Jest to sprawa, jak sądzę bardzo bolesna dla wszystkich, gdyż dotyczy osoby w przeszłości zasłużonej dla PTI. Kolejną bardzo istotną sprawą są proponowane zmiany statutu, w jednym z wariantów przewidujących likwidację sądów koleżeńskich. Wśród zmian jest też kilka rozwiązań precyzujących zapisy o podstawowym miejscu aktywności członkowskiej - tj. jednostkach terenowych.

   Nie tylko te problemy będą określały ten zjazd. Wskazanie na bieżący wiek było zamierzone. Jest to niewątpliwie wiek Internetu i burzliwego rozwoju różnorodnych aktywności zdalnych (wirtualnych). PTI - szybciej lub wolniej, ale konsekwentnie wprowadza do swojej działalności współczesne rozwiązania nomen omen informatyczne i/lub komplementarne z nimi. Jest to na przykład po raz pierwszy pełnoprawna kadencyjność delegatów na 3 lata. Łącznie z proponowanym w zmienionym statucie zdalnym trybem uczestnictwa w zjeździe pozwoli to w razie potrzeby sprawnie i niewielkim kosztem przeprowadzać zjazdy nadzwyczajne. Innymi rozwiązaniami stosowanymi z okazji zjazdów były i są konstrukcje społecznościowe. Listy dyskusyjne to standard, ale przed poprzednim zjazdem po raz pierwszy utworzono forum. Była to jednak efemeryda, dla XI Zjazdu powstała wiki. Jeszcze za wcześnie na ocenę tego rozwiązania, ale niewątpliwie zostanie to dokonane.

   XI Zjazd będzie miał jeden zupełnie nowy aspekt. Z inicjatywy naszej dyrektor generalnej, kol. Krystyny Pełka-Kamińskiej po raz pierwszy głosowania na nim będą przeprowadzane elektronicznie. Pozwoli to znakomicie usprawnić i skrócić proces liczenia głosów. Oczywiście w ten sposób będą przeprowadzane głosowania jawne i tajne. W przypadku głosowań tajnych rozwiązanie gwarantuje anonimowość głosujących. Po otwarciu zjazdu dla delegatów zostanie przeprowadzony instruktaż oraz głosowania próbne.

 Delegaci na XI Zjazd PTI

Oddział Dolnośląski

1.      Mazur Zygmunt

         - członek honorowy

2.      Frączkowski Kazimierz

3.      Huzar Zbigniew

4.      Koprowski Tobiasz

5.      Maciaszek Leszek

6.      Madeyski Lech

7.      Mazur Hanna

8.      Mazur Paweł

9.      Niemiec Andrzej

10.    Staszak Urszula

11.    Szpunar Zbigniew

12.    Szpunar-Huk Ewa

13.    Żmudziński Janusz

 

Oddział Górnośląski

14.    Nowak Jerzy Stanisław

         - członek honorowy

15.    Banasik Arkadiusz

16.    Głazek Wojciech

17.    Kapczyński Adrian

18.    Mizerski Adam

19.    Smugowski Sławomir

20.    Tomaka Mariusz

 

Oddział Kujawsko-Pomorski

21.    Ankiewicz-Jasińska Ewa

22.    Bała Piotr

23.    Dorożyński Janusz

24.    Kornacki Piotr

25.    Kwiatkowska Anna Beata

26.    Ludwichowski Jerzy

27.    Woronowicz Piotr

 

Oddział Łódzki

28.    Ostrowska Beata

29.    Niedźwiedziński Marek

30.    Łuczak Zdzisław

31.    Romanowski Andrzej

32.    Korbel Piotr

33.    Ostrowski Robert

 

Oddział Małopolski

34.    Tadeusiewicz Ryszard

         - członek honorowy

35.    Chodacka Beata

36.    Niwicki Jacek

37.    Noga Marian

38.    Pełech-Pilichowski Tomasz

39.    Pituła Alicja

40.    Rakoczy Witold

41.    Syryjczyk Tadeusz

42.    Valenta Marek

43.    Wilusz Tadeusz

 

Oddział Mazowiecki

44.    Blikle Andrzej Jacek

         - członek honorowy

45.    Deminet Jarosław

         - członek honorowy

46.    Fuglewicz Piotr

         - członek honorowy

47.    Iszkowski Wacław

         - członek honorowy

48.    Madey Jan

         - członek honorowy

49.    Maniecki Marek

         - członek honorowy

50.    Boboli Agnieszka

51.    Cetnarowicz-Jutkiewicz

         Anna

52.    Ganzha Maria

53.    Kalinowska-Iszkowska

         Małgorzata

54.    Mizerska Ewa

55.    Paprzycki Marcin

56.    Szatkowski Tomasz

 

Oddział Podlaski

57.    Babicz Zdzisław

58.    Błaszko Władysław

59.    Bobrowski Leon

60.    Cichocki Antoni

61.    Cichocki Radosław

62.    Cwalina Krzysztof

63.    Jakubowski Wojciech

64.    Koprowski Marek

65.    Kotowski Romuald

66.    Milewski Robert

67.    Nowomiejski Robert

68.    Półjanowicz Wiesław

69.    Przepiórka Waldemar

70.    Raciborski Jarosław

71.    Sosnowski Zenon

72.    Szabuniewicz Adam

 

Oddział Pomorski

73.    Myszor Alicja

         - członek honorowy

74.    Majewski Andrzej

75.    Jatkiewicz Przemysław

76.    Kiedrowski Wojciech

77.    Orłowski Cezary

78.    Sitek Tomasz

79.    Walaszkowski Wojciech

 

Oddział Wielkopolski

80.    Węglarz Jan

         - członek honorowy

81.    Sumonowska Ewa

82.    Węgrzyn Marek

83.    Zwierzyński Krzysztof

 

Oddział Zachodniopomorski

84.    Szyjewski Zdzisław

         - członek honorowy

85.    Godniak Maciej

86.    Grzesiak Mateusz

87.    Klasa Tomasz

88.    Komorowski Tomasz

89.    Królikowska Barbara

90.    Swacha Jakub

91.    Szyjewski Grzegorz

 

Koło Lublin

92.    Kulik Wojciech

93.    Miłosz Marek

 

Koło Sandomierz

94.    Kocój Jan

95.    Kutyna Roman

 

Agenda Zjazdu

 

(Zawarty w agendzie materiał stanowi propozycję. Ostateczny porządek zatwierdzi Zjazd Delegatów.)

 

Lp.

Rozp. plan.

Punkt/temat/działanie

Głosowanie

 

tak/---

tryb/---

9:30 

Rozpoczęcie obrad (pierwszy termin)

---

---

9:45 

Otwarcie Zjazdu i powitanie gości przez prezesa PTI (II termin), uczczenie zmarłych kolegów

---

---

9:55 

Zapoznanie delegatów z elektronicznym systemem do głosowania

---

---

10:05 

Przeprowadzenie przez prezesa PTI wyboru przewodniczącego i prezydium Zjazdu

tak

jawny

10:15 

Głosowanie ws. 1) porządku obrad, 2) regulaminu obrad, 3) regulaminu głosowań i wyborów oraz 4) listy gości

tak

jawny

10:25 

Wybór 1) Komisji Mandatowej i 2) Wnioskowo-Uchwałowej

tak

jawny

10:35 

Wybór Komisji ds. Odwołań i przekazanie jej odwołań

tak

jawny

10:45 

Sprawozdanie z działalności ZG ( w tym część finansowa i system Kokpit)

---

---

11:00 

Sprawozdanie Rady Naukowej PTI

---

---

10 

11:05 

Sprawozdania z działalności ECDL i IR

---

---

11 

11:15 

Stwierdzenie prawomocności Zjazdu

tak

jawny

12 

11:20 

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie członkostwa honorowego

---

---

13 

11:30 

Głosowanie nad uchwałami w sprawie członkostwa honorowego i ogłoszenie wyników

tak

tajny

14 

11:40 

Sprawozdanie Gł. Komisji Rewizyjnej, zgłoszenie wniosku dotyczącego absolutorium dla ZG

---

---

15 

11:50 

Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego

---

---

16 

11:55 

Dyskusja nad sprawozdaniami

---

---

17 

12:25 

Głosowanie ws. absolutorium dla ustępującego ZG

tak

jawny

18 

12:35 

Zgłaszanie kandydatów na prezesa PTI

---

---

19 

12:45 

Wystąpienia kandydatów na prezesa PTI

---

---

20 

13:05 

Wybory prezesa PTI

tak

tajny

21 

13:10 

Ogłoszenie wyników wyborów prezesa PTI

---

---

22 

13:15 

Obiad

---

---

23 

14:15 

Przemówienie wybranego prezesa PTI

---

---

24 

14:25 

Wystąpienia przedstawicieli oddziałów, kół i sekcji

---

---

25 

15:05 

Podjęcie uchwały w sprawie liczebności nowych władz (na wniosek nowego prezesa PTI)

tak

jawny

26 

15:10 

Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego

---

---

27 

15:25 

Zmiany składu Komisji Wyborczej (Skrutacyjnej) - w razie potrzeby

tak

jawny

28 

15:30 

Wybory do Zarządu Głównego

tak

tajny

29 

16:00 

Ogłoszenie wyników

---

---

30 

16:05 

Zgłaszanie kandydatów do Gł. Komisji Rewizyjnej, Gł. Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej

---

---

31 

16:15 

Wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej

tak

tajny

32 

16:30 

Ogłoszenie wyników

---

---

33 

16:35 

Przyjęcie uchwał 1) odwołaniu dotychczasowych władz i Rady Naukowej oraz 2) powołaniu nowych władz i Rady Naukowej

tak

jawny

34 

16:40 

Zwołanie przez przewodniczącego zjazdu pierwszego posiedzenia Gł. Komisji Rewizyjnej i Gł. Sądu Koleżeńskiego

---

---

      35

16:41 

Przedstawienie propozycji zespołu statutowo-strateg. nt. projektu uchwały programowej

---

---

16:41 

(równolegle) Pierwsze posiedzenie Gł. Komisji Rewizyjnej i Gł. Sądu Koleżeńskiego

---

---

36 

16:55 

Dyskusja nad statutem, strategią i uchwałą programową

---

---

37 

17:25 

Głosowanie w sprawie statutu - wersja 1) bez i 2) z sądami koleżeńskimi, 3) strategii i 4) uchwały programowej

tak

jawny

38 

17:35 

Przedstawienie wniosków komisji ds. odwołań

---

---

39 

17:40 

Dyskusja nad wnioskami komisji ds. odwołań

---

---

40 

17:50 

Głosowanie nad odwołaniami

tak

jawny

41 

17:55 

Sprawozdanie komisji wnioskowo-uchwałowej

---

---

42 

18:05 

Przyjęcie uchwał i wniosków

tak

jawny

43 

18:30 

Zamknięcie Zjazdu

---

---

44 

18:31 

Pierwsze posiedzenia Zarządu Głównego

---

---

45 

20:00 

Uroczysta kolacja

---

---

 

 

          Janusz Dorożyński,
wiceprezes PTI, przewodniczący
Zespołu Zjazdowego


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1

Newsletter